Nova Gradiška

27.9.2013.
Posavska Hrvatska

Trasiranje puta bijega od bankrota

Nova Gradiška : Trasiranje puta bijega od bankrota

Nakon poduže pauze (sve od 10. srpnja), novogradiški gradski vije ćnici ponovno su se nakon ljetnih godišnjih odmora aktivirali. Dnevni red 3. sjednice Gradskog vijeća bio je toliko opsežan da su sjednicu morali odradili u dva navrata, 19. i 25. rujna. Prihvaćen je čitav niz značajnih odluka potrebnih za trasiranju pravca kojim novoizabrane rukovodeće strukture grada žele ići. Na prvom mjestu su uštede na svim proračunskim razinama kako bi se spriječio bankrot gradskih financija, koji je, nažalost, moguć s obzirom na naslijeđene financijske dubioze iz prethodnog vremena. Gradonačelnik Željko Bigović tvrdi kako će se učiniti sve kako do toga ipak ne bi došlo, a naveo je i kako se to namjerava učiniti.

Novi ustroj, manje pla će i rezovi na sve strane

Svaljivanje sve krivnje na bivšu gradsku vlast pomalo liči na „šamaranje mrtvog magarca“ i kako su mnogi već javno i rekli, to zapravo više nema smisla i deplasirano je. Nova gradska vlast se stoga odlučila primiti posla i realizirati svoja predizborna obećanja koja se po svemu sudeći nekima neće svidjeti. Nažalost, „prve žrtve" su već pale, što to znači kako je odlučeno kako se neki prijašnji gradski projekti, u cilju uštede proračunskih sredstava, definitivno gase, nekima tvrtkama koje su u vlasništvu grada predstoji stečaj, a mnogim korisnicima gradskog proračuna drastično „stezanje remena“. Došlo je do reorganizacije ustroja gradskih upravnih tijela, a djelatnici gradske uprave mogu očekivati smanjenje plaća. Dotacije građanskim udrugama prema prihvaćenom budućem modelu financiranja bit će smanjene za 20 posto. Od korisnika proračuna kao što su Gradski muzej, dječji vrtići, Gradska knjižnica i drugi, zatraženo je da provedu racionalizacije i donesu odluke o smanjenju plaća. Na 3. sjednici Gradskog vijeća dominantni su bili detalji vezani uz izvršenje Proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine te rebalans Proračuna za sljedeće razdoblje, i izvješće o stanju društva Slavča d.o.o. Nova Gradiška.

Preslagivanje prihoda i rashoda

Prema polugodišnjem izvještaju o izvršenju Prora čuna Nove Gradiške za 2013. godinu manjak prihoda iznosi 344.543,01 kuna. Predstavljeno je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada za 2012. godinu u kojem su precizno opisani pojedini učinjeni nedostatci. O tome su se povela poduža rasprava. Prema Prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna za 2013. godinu predviđeno je povećanje prihoda i primitaka za 5.173.011,16 kuna, u odnosu na plan za 2013. godinu, prenesen je manjak prihoda iz 2012. godine u iznosu 4.009.325,28 kuna. Slijedom toga rashodi i izdatci proračuna povećani su za 1.163.685,88 kuna. U strukturi prihoda i primitaka, prihodi poslovanja smanjeni su za 2.780.768,84 kuna, a prihodi od prodaje imovine povećani su za 7.953.789,00 kuna. U strukturi rashoda i izdataka rashodi poslovanja smanjeni su za 2.726.115,94, rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 2.125.900,00, a izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećani su za 1.763.901,32 kuna.

Kredit kao spas

Ve ć je na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća obznanjen podatak kako je Grad Nova Gradiška u povelikom dozvoljenom minusu na svom računu od preko 8 milijuna kuna. Gradonačelnik Bigović je sada rekao kako je taj iznos za posljednjih mjesec i pol dana značajno smanjen ali i da intenzivno traju pregovori sa Zagrebačkom bankom oko realizacije novog kredita kako bi se omogućila solventnost. U svezi s tim na sjednici je prihvaćena odluka kojim se precizno regulira na što se planira utrošiti 6 milijuna traženih kuna investicijskog kredita.

Slav ča – najdugovječniji gradski problem

Slavča je gradsko komunalno poduzeće koje je ušlo u fazu predstečajne nagodbe, opterećeno je brojnim financijskim dubiozama iz prošlosti i očekuje ga značajna strukturna transformacija. Izvješće je podnio direktor „Slavče“ Davor Rukavina iznoseći buduću razvojnu viziju tvrtke, no nova gradska vlast nakon provedene (posebno naručene) revizije poslovanja je i na sjednici Vijeća (kroz govore nekolicine vijećnika vodeće koalicije) iznijela niz kritika te najavila kako ondje slijede „oštri rezovi“ pa i promjena aktualne rukovodeće strukture. Tema „Slavče“ je toliko delikatna i složena da je o tome na spomenutoj sjednici raspravljano čak nekoliko sati.

Gradski radio u ste čaj

Iako na sjednici Gradskog vije ća o tome gotovo da i nije bilo riječi, možemo potvrditi kako se gase „Gradske novine“ koje je izdavao Gradski radio (tvrtka koju je osnovao Industrijski park i koja se bezuspješno natjecala za radijsku koncesiju). Grad je raskinuo dva temeljna ugovora putem kojih je bilo omogućeno njihovi financiranje. 59. broj tih novina bio je tako ujedno i posljednji, petoro uposlenika (s više od 20 godina iskustva) završava na Zavodu za zapošljavanje, a tvrtka u stečaju. Na godišnjoj razini Grad će tako uštedjeti nekoliko stotina tisuća kuna ali neće više imati novine kao povijesno svjedočanstvo gradskih zbivanja. U prostor u kojem je djelovao Gradski radio (koji je imao ugovor o najmu opreme Hrvatskog radija Nova Gradiška d.o.o. u stečaju), već se uselilo i emitira radijski program privatno trgovačko društvo „Radio Psunj“ kojemu je Vijeće za elektroničke medije odobrilo korištenje pozivnog znaka „Radio Nova Gradiška 98,1 Mhz“. Njima je povjerena i skrb o objektu odašiljača na Slavči.

Suvenirnica se najvjerojatnije zatvara

Iz rasprave nakon izvješ ća o radu Turističke zajednice Nove Gradiške (koje je podnijela direkotrica Dinka Matijević i koje je prihvaćeno i pohvaljeno) potvrđeno je nažalost kako sudbinu „Gradskog radija“ po svemu sudeći neće izbjeći niti Suvenirnica pri TZ koja ne ostvaruje očekivane prihode i također nije samoodrživa u svom financiranju. Uloženih 90.000 kuna u adaptaciju novog prostora Turističke zajednice ipak se ne smatra promašenom investicijom. Odlučeno je i kako se preko TZ više neće obavljati financiranje rada gradskih građanskih udruga.

Nova imenovanja

U Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća izabran je za predsjednika Josip Mikšić te za članove Ljiljana Ptačnik, Ana Subić, Zoran Jukić i Franjo Kikić, u Odbor za mjesnu samoupravu Miroslav Prpić kao predsjednik te članovi Željko Bešlić, Damir Japundžić, Josip Mikšić i Igor Mokricki. U Odbor za javna priznanja i nagrade Dražen Oršulić za predsjednika te članovi Vlado Radošić, Jasminka Žužić, Ljepša Rakas Vujčić i Vinko Grgić. U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda su izabrani: Josip Mikšić, predsjednik te članovi Željko Bešlić, Melita Ivanović, Goran Bašić i Tomislav Sigurnjak. U Nadzorni odbor Industrijskog parka Nova Gradiška Marijan Štefanac, Juraj Ostojić i Tomislav Grašer. U Nadzorni odbor Slavče Miroslav Prpić, Anica Petrušić Piškulić te Ivan Mikić. Predstavnik Gradskog vijeća u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske je Juraj Ostojić. U Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe imenuju se Željko Valešić, Antun Škvorčević, Nikola Tot i Milan Tomljanović. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška kao predstavnici Grada imenuju se Tomislav Bećirević, Pavao Horvat i Ljepša Rakas Vujčić, u Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Matije Antuna Relkovića imenuju se Igor Ferenčina, Dinka Matijević i Ana Turkalj. U Upravno vijeće Gradskog muzeja Ljiljana Lukačević i Dario Matošević.


Posavska Hrvatska : Domaće je domaće
Domaće je domaće

U ponudi domaće pivo Bošnjak, craft gin MB 72, ali i druga zanimljiva pića

Posavska Hrvatska : Svečano uz Dan grada
Svečano uz Dan grada

Uime dobitnika obratio se Siniša Jurković koji je novčani dio nagrade (5 tisuća kuna) darovao novogradiškoj djeci

Posavska Hrvatska : Klizište prijeti
Klizište prijeti

Klizište sve više prijeti u Novoj Gradiški. Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : Impresivna dinamika razvoja
Impresivna dinamika razvoja

Nova Gradiška obilježila svoj dan i blagdan Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije. Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : Obnovljen vrtić Radost
Obnovljen vrtić Radost

U obnovljenom vrtiću Radost ugodno je svima. Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : Novi uspjeh mažoretkinja
Novi uspjeh mažoretkinja

Mnogobrojne medalje ponovno su došle u Novu Gradišku. Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : Vrijedna manifestacija
Vrijedna manifestacija

Nova Gradiška je bila domaćin još jednih, 17. Poljoprivredno-poduzetničkih ideja. Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : I „tsunami“ ali i žestoka bura
I „tsunami“ ali i žestoka bura

Ove je srijede održana posljednja ovogodišnja, 12. sjednica Gradskog vije ća Nove Gradiške. S obzirom na važnost tema o kojima se raspravljalo, ponajprije nužno donošenje proračuna ...

Posavska Hrvatska : Budućnost ovisna o razvoju gospodarstva
Budućnost ovisna o razvoju gospodarstva

U povodu Dana grada i blagdana Bezgrešnog za čeća Blažene Djevice Marije 8. prosinca u Domu kulture upriličena je svečana sjednica ...

Posavska Hrvatska : Slijedi teška godina za proračunske korisnike
Slijedi teška godina za proračunske korisnike

Nakon utvr đivanja kako je sjednici nazočno 15 od ukupno 18 vijećnika, pod vodstvom predsjednika Gradskog vijeća Josipa Mikšića (HDSSB), uspješno je poče ...

Posavska Hrvatska :  Za svakoga ponešto
Za svakoga ponešto

U rock večeri uz novogradiške snage Stakleni hotel i The Rockeri ...

Posavska Hrvatska : Tko je sljedeći?
Tko je sljedeći?

U utorak, 17. lipnja, u novogradiškoj Gradskoj vije ćnici potpisan je Ugovor o investicijskom ulaganju između Grada Nove ...

Posavska Hrvatska : Prijem za mažoretkinje
Prijem za mažoretkinje

Gradona čelnik Nove Gradiške Željko Bigović i Mihaela Đeraj , pročelnica Odsjeka društven ...

Posavska Hrvatska : Nema više zaobilaženja problema
Nema više zaobilaženja problema

Ovoga utorka novogradiško podru čje posjetio je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina , u pratnji generalnog direktora Hrvatskih voda Ivice Plišića , ...

Posavska Hrvatska : Što će biti s novogradiškom bolnicom?
Što će biti s novogradiškom bolnicom?

Vraća li se Op ćoj bolnici Nova Gradiška pravni integritet? Potvrđuje li to Nacionalni „master plan“ kojeg je ovih dana predstavio ministar Rajko Ostojić? Naime, 18. ožujka m ...

Posavska Hrvatska : „Zebre“ osvojile nove hektare zapuštenog zemljišta
„Zebre“ osvojile nove hektare zapuštenog zemljišta

Tridesetak članova Poljoprivredno-braniteljske zadruge Stara Kapela, koji su gotovo svi članovi novogradiške Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata „Zebre“, ove srijede odl ...

Posavska Hrvatska :  Novogradiški projekt prvi na redu
Novogradiški projekt prvi na redu

Za vrijeme nedavnog boravka u Novoj Gradiški ministar Tihomir Jakovina i jedan od direktora Hrvatskih voda ...

Posavska Hrvatska : Najveća želja - izaći iz krize i pokrenuti razvoj
Najveća želja - izaći iz krize i pokrenuti razvoj

U povodu Dana grada Nove Gradiške i Dana župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije uprili čeni su tijekom studenog i prosinca mnogobrojni prigodni sadržaji. Središnji događaj, s ...

Posavska Hrvatska : U gradu se gradi i obnavlja
U gradu se gradi i obnavlja

Zgrada Zavoda za javno zdravstvo Kao što smo najavili u prethodnom broju, gradilište budu će zgrade Zavoda za javno zdravstvo u Novoj Gradiški obišli su ...