Marketing

22.7.2020.
Posavska Hrvatska

MARKETING TJEDNIKA "POSAVSKA HRVATSKA"

MARKETING TJEDNIKA "POSAVSKA HRVATSKA"

Kraljice Jelene 26

35000 Slavonski Brod

Sanja Mađarac

Tel. 035/443-510, 446-477

FAX. 035/449-641

e-mail adresa:

marketingposavska@gmail.com

 

 

POPUSTI NA OGLAŠAVANJE:

- ODOBRAVAMO KOLIČINSKI RABAT OVISNO O VREMENU OGLAŠAVANJA

- AGENCIJSKI RABAT JE 20%

- AVANSNO PLAĆANJE 10% RABAT

ROK PLAĆANJA – 7 DANA OD DANA ISPOSTAVLJANJA FAKTURE

ROK ZA PREDAJU OGLASA – SRIJEDA DO 12 SATI

 

- CIJENA MALOG OGLASA: DO 10 RIJEČI 30,00 kn, SVAKA DALJNJA RIJEČ 3,00 kn

 

- CIJENA SJEĆANJA, ZAHVALE I POSLJEDNJEG POZDRAVA:

BEZ FOTOGRAFIJE 115,00 kn

S FOTOGRAFIJOM 150,00 kn

Veličina stupca: širina 4,5 cm x 7 cm visina

 

PRETPLATA NA NAŠ TJEDNIK IZNOSI:

- 12 mjeseci 520,00 kn

PRETPLATA ZA EUROPU:

- 12 mjeseci 1.430,00 kn

PRETPLATA - AMERIKA I OSTALI IZVAN EUROPE

- 12 mjeseci 1.600,00 kn

Cjenik oglašavanjaCjenik oglašavanja

PDF format

75 kb

CJENIK OGLAŠAVANJA - Predsjednički izbori 2019.

CJENIK OGLAŠAVANJAPredsjednički izbori 2019. VELIČINA OGLASA REDOVNA CIJENA CIJENA ZA IZBORE 2019. 1/2 stranice (190 x 278 mm) 2.160,00 kn 1.500,00 kn 1/1 stranica (278 x 385 mm) 4.200, ...