Svijet računala

21.3.2006.
Posavska Hrvatska

Bežične mreže za poslovne korisnike

Svijet računala : Bežične mreže za poslovne korisnike
  • Na području županije već funkcionira 10-tak poslovnih mreža, u Slavonskom Brodu nekolicina - zbog sigurnosti korisnika nećemo otkriti lokacije

Kod poslovnih korisnika bežične mreže povezuju udaljene lokacije unutar kruga tvornice ili udaljenog skladišta (ili više njih), često i s mogućnošću video nadzora. Za razliku od "civilnih" wi-fi zajednica, poslovne bežične mreže uvijek su zatvorene i trebaju biti što manje vidljive.

Komunikacija u bežičnoj mreži je u pravilu točka-točka ili točka-više točaka (više lokacija). Antene koje se koriste strogo su usmjerene na točke spajanja i zato se upotrebljavaju one sa uskim snopom zračenja od 10-20 stupnjeva. Za veće udaljenosti koriste se grid antene pojačanja do -24 db i yagi antene do -18 db koje su zaštićene u plastičnom kućištu a postavljaju se na stabilne zidne ili krovne nosače zgrada.

Brzine u ovim mrežama sežu od standardnih 22Mb do 155Mb ili ekstremno 655 Mb.

Privatnost?

O sigurnosti i privatnosti brinu proprietary protokoli proizvođača (Turbocell...) koji nisu dio standardnih protokola tako da je ometanje i upad u takav sustav ograničeno.

Umjesto WEP protokola za enkripciju se koristi WAP a za autorizaciju pristupa posebni RADIUS serveri koji omogućuju dodatnu provjeru identiteta korisnika.

Sastavni dio zaštite su i provjere MAC adresa korisnika, vremensko ograničenje pristupa mreži te korištenje VPN "tunela" za stvaranje sigurnih kanala povezivanja, s time da veći broj kanala povećava i cijenu uređaja. Unutar lokalne mreže dodatno se izvodi i filtiranje prometa čime se zatvaraju-isključuju svi TCP/IP portovi koji nisu nužni za prijenos podataka i funkcioniranje programa.

Skupo - jeftino?

Za ovaj tip korisnika cijene antena se kreću od 800-1500 kn; bežične pristupne točke od 1000 do 3000 kuna po lokaciji a

proprietary oprema od 4000 do 8000 kn, također po lokaciji.

Cijene su naizgled visoke, ali u usporedbi sa žičanim ili svjetlovodnim kablovima u primjeni su višestruko niže. Bežične mreže zamjenjuju skupu infrastrukturu telekomunikacijskih tvtki tako da je investicija u bežičnu opremu isplativa u cijelosti već nakon prve godine korištenja (nema najma telekomunikacijskih vodova, prijenos podataka desetak do nekoliko stotina puta brži). Prije bežičnog umrežavanja korisnici su podatke uobičajeno prenosili između udaljenih lokacija na disketama ili drugim medijima tako da su poslovni podaci kasnili najmanje jedan dan - za odlučivanje i intervencije u poslovnim procesima to je presporo. U bežičnim mrežama prijenos slike sa video kamera (do 10 komada), prijenos telefonskih razgovora i e-mail poruka, centralizirani pristup Internetu te povezivanje prijenosnih terminala za otpremu robe u skladištima (ovo su sve primjeri iz prakse) neuporedivo je brže i jeftinije.

Na području Brodsko Posavske i Požeško Slavonske županije implementirali smo više poslovnih bežičnih mreža. Najzahtjevniji korisnici orijentiraju se prema Cisco uređajima, Proxim je za zahtjevne korisnike a

Buffalo za korisnike koji traže niže cijene uređaja.

Trendovi

Na nedavno održanom sajmu informatike CeBIT u Hanoveru proizvođači wi-fi opreme najavili su povećanje brzina, bolju enkripciju podataka, bežičnu VoIP telefoniju a stižu i uređaji za prikupljanje podataka sa strojeva/mjernih mjesta te upravljanje udaljenim uređajima s jednog mjesta.

Miroslav Garić, dipl. ing.

miro@heron-electronic.hr

Posavska Hrvatska : Besplatna video veza
Besplatna video veza

Povećanjem brzine interneta i sve dostupnijim širokopojasnim priključcima kakav je ADSL povećala se i potražnja za web kamerama i mikrofonima. Sve više ljudi komunicira videovezom sa svojim rođacima, ...

Zašto Kinezi moraju čekati još dvije godine?

Do 2007.g. broj korisnika VoIP telefonije premašit će one u klasičnoj telefoniji Piše: Ivica Lacković, voditelj Škole informatike IvoraUz mnoge usluge Interneta kao što su surfanje www prost ...

Posavska Hrvatska : Većina domaćih internet stranica - još u prošlom stoljeću
Većina domaćih internet stranica - još u prošlom stoljeću

Na početku komercijalizacije i širenja Interneta, 90-ih godina, pojavile su se prve generacije web stranica: čisti tekstualni sadržaj podijeljen na odlomke i podstranice nalazio se na samo jednom doku ...