Ekologija

25.5.2012.
Posavska Hrvatska

Obnavljanje napuštenog staništa bregunica

Ekologija : Obnavljanje napuštenog staništa bregunica

Od 2009. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije u suradnji s ornitolozima Mirkom Šetinom i Nenadom Šetinom provodi Projekt monitoringa kolonija bregunica duž savske obale. Na početku promatranja utvrđene su samo dvije kolonije duž čitave savske obale u županiji, a već sljedeće godine broj kolonija sveo se na samo jednu, smještenu u blizini Davora.

- Pticama je sve veći problem pronalazak odgovarajućeg mjesta za gniježđenje jer traže strmo, pjeskovito tlo na samoj riječnoj obali ili u njezinoj blizini. Strma ploha dovoljne visine osigurava ptice od različitih grabežljivaca. Stoga im kao prirodno stanište odgovaraju dijelovi riječne obale koji su se odronili djelovanjem rijeke, a često posluže i hrpe pijeska i šljunka odgovarajućeg nagiba u blizini vode, ističe Vesna Andrić , stručna suradnica Javne ustanove.

Budući da je takvih prostora na savskoj obali sve manje, Javna ustanova odlučila je obnoviti jedno napušteno stanište u blizini Zbjega, u sklopu pilot projekta u koji su se uključile Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava Brodska Posavina. Tim je projektom ujedno obilježen Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan biološke raznolikosti (22. svibnja).

- Izabrali smo lokaciju kod Zbjega gdje su se bregunice prije nekoliko godina gnijezdile u hrpi sitnog šljunka izvađenog iz Save. Nažalost, kolonija je izgubila mjesto za gniježđenje budući da je šljunak odvezen. Postojeće hrpe sitnog šljunka sada su na toj lokaciji strojevima poravnate kako bi se stvorila dovoljno visoka ravna vertikalna ploha na jednoj strani hrpe. Za taj osjetljivi posao mehanizaciju i obučene radnike osigurale su Hrvatske vode, VGI Brodska Posavina. Kako bi opasnost od zasipanja materijala bila što više smanjena, za radove su izabrane hrpe koje su formirane prije par godina te je materijal postao kompaktniji stajanjem. Na manjem dijelu plohe postavljena je jednostavna probna drvena konstrukcija koja bi trebala smanjiti vjerojatnost zasipanja hrpe šljunka, a izrađena je prema nacrtima sličnih umjetnih ili obnovljenih staništa rađenih u inozemstvu. Djelatnici Javne ustanove i ornitolozi će sljedećih godina promatrati učinkovitost konstrukcije u sprječavanju zasipanja hrpe te kako su svoje novo stanište prihvatile ptice – kaže Mario Pavičić , ravnatelj Javne ustanove.

Prvom gniježđenju sudionici Projekta nadaju se iduće godine, ali često zna proći i više vremena do prihvaćanja novoga staništa. Na temelju rezultata tog pilot projekta djelatnici Javne ustanove moći će planirati daljnje aktivnosti u zaštiti bregunica, pri čemu se nadaju nastavku suradnje s Hrvatskim vodama. - Za uspjeh projekta nužno je razumijevanje i suradnja lokalnog stanovništva koje kolonije bregunica treba prepoznati kao dio tradicijskog posavskog krajolika i vrijedne prirodne baštine ovoga područja, zaključuje Pavičić.

Ptica koja se gnijezdi u pijesku

Bregunica (lat. Riparia riparia ) je najmanja ptica iz porodice lastavica (lat. Hirundinidae ) u Hrvatskoj. Odozgo je smeđa, a s trbušne strane bijela. Na prsima ima smeđu horizontalnu prugu. Gnijezdi se u kolonijama koje broje dvanaestak do nekoliko stotina parova. Pri tome kopa hodnike u strmim pjeskovitim obalama rijeka ili jezera na kraju kojih svija gnijezdo od perja i grančica. Posebno je zaštićena životinjska vrsta u Republici Hrvatskoj prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09). Uvrštena je na Crveni popis ugroženih ptica Hrvatske. Radi se i o migratornoj vrsti koja je zaštićena temeljem međunarodnih konvencija kojih je i Hrvatska potpisnica. U Hrvatskoj ih ugrožava uništavanje staništa zbog ilegalnog iskapanje pijeska i šljunka na obalama rijeka i jezera, ali često i zbog uređivanja riječnih obala pri čemu nadležni obično nemaju točne podatke o lokacijama njihovih kolonija. Stoga je važno pratiti njihovu brojnost i lokacije gniježđenja u Hrvatskoj.

Posavska Hrvatska : Odvojeno prikupljanje otpada
Odvojeno prikupljanje otpada

Jesmo li napredovali u ekologiji? Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : Lijep dan za obilazak pročistača
Lijep dan za obilazak pročistača

Riječima iz naslova, u povodu Svjetskog dana voda, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, ministar zaštite okoliša i prirode M ...

Posavska Hrvatska : Kanta, klupa, koš - toga treba još
Kanta, klupa, koš - toga treba još

Recimo da žurite Zrinskom ulicom i doručkujete u hodu zato što kasnite na posao. Omot od čokoladice ili papirnatu vrećicu od kroasana nećete imati gdje baciti jer duž čitave ulice nema niti jednog ...

Posavska Hrvatska : Razgovorom, a ne silom riješiti problem
Razgovorom, a ne silom riješiti problem

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović jučer je, vraćajući se iz Osijeka, posjetio Slavonski Brod i razgovarao s gradonačelnikom Mirkom Dusparom o problemu zagađenja zraka. Na sastanak je bi ...

Posavska Hrvatska : Nema potpisa bez definiranih cijena i financijskih obveza
Nema potpisa bez definiranih cijena i financijskih obveza

Niti prije desetak dana održana sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije na kojoj se nadugačko raspravljalo o izvješću županijskog Centra za gospodarenje otpadom nije dala odgovor na ...

Posavska Hrvatska : U Oprisavcima i na Gajni obilježen Svjetski dan voda
U Oprisavcima i na Gajni obilježen Svjetski dan voda

Hrvatske vode Vodnogospodarske ispostave Brodska Posavina, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije, Državni zavod za zaštitu prirode i Općina Opr ...

Posavska Hrvatska : SLAVONSKI ORLOVI RANO LETE
SLAVONSKI ORLOVI RANO LETE

Tijekom vožnje autocestom često na stupovima ograde možemo vidjeti neugledne ptičurine kako promatraju mogući plijen. Većina od nas nije sigurna o kojoj se vrsti ptice radi, a mnogi su spremni okladit ...

Posavska Hrvatska : BROĐANIMA DOSTUPNI PODACI O KVALITETI ZRAKA
BROĐANIMA DOSTUPNI PODACI O KVALITETI ZRAKA

Automatska mjerna postaja za kvalitetu zraka postavljena u krugu meteorološke posataje na Jelasu, 1. siječnja ove godine puštena je u probni rad. Probni rad će trajati mjesec dana tijekom kojeg će pos ...

Posavska Hrvatska : GOVEDA SPAŠENA NADLJUDSKIM NAPORIMA VOLONTERA
GOVEDA SPAŠENA NADLJUDSKIM NAPORIMA VOLONTERA

Za Gajnu, zaštićeni krajobraz 20-ak km nizvodno od Slavonskog Broda, čula je većina žitelja Brodsko-posavske županije. Taj poplavni prisavski pašnjak je u protekle tri godine zahvaljujući trudu Brodsk ...

Posavska Hrvatska : OTKUPOM PROTIV PLASTIČNE AMBALAŽE I ZLOGLASNIH VREćICA
OTKUPOM PROTIV PLASTIČNE AMBALAŽE I ZLOGLASNIH VREćICA

Uredništvo: 035 446 477, 035 446 461

Marketing: 035 443 510, 035 446 477

E-mail: ph@posavskahrvatska.hr, posavska@gmail.com