Graditeljstvo

7.1.2011.
Posavska Hrvatska

NAKNADE OD NEKOLIKO TISUĆA DO BESPLATNIH

Graditeljstvo : NAKNADE OD NEKOLIKO TISUĆA DO BESPLATNIH

U donošenju odluke o tome gdje će kupiti zemljište i graditi obiteljsku kuću, u gradu ili na području neke općine, svi koji su se odlučili upustiti u ovaj, jedan od najvećih i najvažnijih životnih poduhvata, između ostalog, računaju i gdje će im on biti jeftiniji. A tu su, uz cijenu gradilišta, jedna od najznačajnijih stavki i cijene priključaka na komunalnu infrastrukturu za koje se, općenito, smatra da su u općinama puno niže od onih koje vrijede u gradovima. Prije nego što pokušamo provjeriti istinitost ovih tvrdnji treba razjasniti što sve ulazi u cijenu priključka na vodovodnu ili kanalizacijsku mrežu i kako se ona formira.

Cijena priključka sastoji se iz dva dijela - prvi čini naknada koja se plaća jedinici lokalne samouprave i čiji iznos određuje gradsko, odnosno općinsko vijeće s tim da ne može biti veća od prosječne bruto plaće na razini države. U drugi dio ulaze cijena materijala i rada potrebnog za izvođenje priključka. Ova je cijena različita za svaki priključak i zavisi o posebnosti svakog pojedinog priključka, kao što su udaljenost cjevovoda od objekta, o promjeru cijevi ili bušenju ispod prometnica ili drugih zapreka koje poskupljuju i produžuju posao. Ta dva dijela čine ukupnu cijenu vodovodnog ili kanalizacijskog priključka, a one se razlikuju zavisno o tome u kojem se gradu ili općini nalaze. Priključak na vodovodnu ili kanalizacijsku mrežu na području Slavonskog Broda i općinama brodskog dijela županije može izvoditi isključivo Vodovod d.o.o.

Naknada za priključak na vodovodnu mrežu u Slavonskom Brodu iznosi 4.789 kuna, dok je ona za priključak na kanalizaciju još viša - 5.386 kuna, ali se može platiti i u 24 mjesečna obroka s tim što će se priključak izvesti već kod prve uplate. Cijena pojedinačnog priključka, ovisno o uvjetima priključenja, pri čemu nije bitno radi li se o gradskom ili seoskom području, kreće se od 5.200 do 6.200 kuna za vodovodnu te od 3.000 do 8.000 tisuća za kanalizacijsku mrežu. Za priključak na mrežu potrebno je dostaviti građevinsku dozvolu (za starije objekte dokaz iz katastra da je izgrađen prije veljače 1968. godine), zemljišnoknjižni izvadak, položajni nacrt katastarske čestice ili objekta u mjerilu 1:1000 koji nije stariji od 6 mjeseci.

Prema podacima dobivenim od nadležne službenice gradske uprave, naknada za priključak na vodovodnu mrežu za stanovnike Nove Gradiške iznosi samo 500 kuna po čemu je puno niža ne samo od one u Slavonskom Brodu nego i od gotovo svih općina. Odlukom Općinskog vijeća Gornje Vrbe od prije godinu dana, naknada za priključak na vodovod je s 4.000 kuna smanjena na 3.200, a na njezino je formiranje, prema obrazloženju načelnika, utjecala vrijednost izvedenih radova pri čemu se siromašnijim obiteljima omogućava obročno plaćanje. Priključak na plin (mrežu je iz svojih sredstava gradila sama općina) iznosi 5.000, a na knalizaciju koja je izgrađena, ali još nije puštena u rad, bit će 4.000 kuna. Značajnog spuštanja iznosa naknade za priključak na vodovod bilo je i u općini Klakar gdje je ona s prvotnih 4.800, pala na upola manjih 2.400 kuna, a sve u nadi da će se na novoizgrađeni dio mreže priključiti nova domaćinstva. Općina Bukovlje vodovod ima još od ranih 80-ih godina prošlog stoljeća i sve do 2003. godine visina naknade je pratila prosječnu plaću Republike Hrvatske. Kad se izmjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu, donošenje odluka o iznosu naknada za priključak na komunalnu infratsrukturu prebacio na jedinice lokalne samouprave, u Bukovlju su odustali od daljnjih usklađivanja i naknadu za vodovod zadržali na 4.500 kuna. Za područje općine Oriovac, odlukom Općinskog vijeća iz 2002. godine, naknada za priključak za stambene objekte je 4.000, za za poslovne prostore 4.800 kuna.

Isti taj priključak, stanovnici općine Rešetari plaćaju 2.000, Sibinja 1.560, a Bebrine samo 700 kuna budući da je odlukom Općinskog vijeća iz 2006. godine, naknada s tadašnjih 1.000 kuna smanjena za 30 posto. Stanovnici općine Donji Andrijevci, naknadu za priključak na vlastiti vodovod plaćaju samo 500 kuna, no, malo je vjerojatno da će se ovako mali iznos moći zadržati nakon spajanja na regionalni vod. U cijeloj ovoj priči o naknadma nazanimljiviji je slučaj općine Brodski Stupnik koja je najprije odredila iznos od 4.000 kuna, potom ga prepolovila, a 2009. konačno i potpuno ukinula, s tim da je onima koji su ju platili, novac vraćen. - S obzirom na tešku ekonomsku situaciju, interes građana smo stavili ispred intersa općine iako bi joj novac od naknada dobro došao, obrazložili su u općini Brodski Stupnik svoju odluku.

Smanjivanjem naknada pojedina općinska vijeća su pokušala privući svoje građane da se u što većem broju priključuju na vodovodnu mrežu i tako u svoje domove dovedu kvalitetnu pitku vodu. Naime, uvjetovanjem posjedovanja građevinske dozvole posljednjih je godina najveća prepreka za spajanje većeg broja domaćinstava na novoizgrađene vodovodne mreže na seoskim područjima. Naime, ogromna većina tih kuća izgrađena je bez dozvola, a legalizacija, uz troškove naknade i priključka, investicija je za koju su vlasnici izračunali, ako i imaju novaca, da im se u ovom trenutku ne isplati.

Iznosi naknada za priključak na vodovodnu mrežu u nekoliko gradova i općina u Hrvatskoj:

Grad Belišće 4.000 kuna

Grad Županja 3.200 kuna

Grad Virovitica 4.800 kuna

Grad Križevci 4.000 kuna

Grad Sinj 1.000 kuna

Grad Ivanec 3.500 kuna

Grad Sveti Ivan Zelina 5.000 kuna

Općina Brckovljani (Zagrebačka županija) 5.200 kuna

Općina Vir (Zadarska županija) 7.300 kuna

Općina Podstrana (Splitsko-dalmatinska županija) 1.500 kuna

Općina Konjščina (Krapinsko-zagorska županija) 4.975 kuna

Gotovo sedamsto tisuća rješenja

S prvim srpnja ove godine Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, ustrojena s ciljem praćenja i ubrzavanja ozakonjenja bespravno sagrađenih zgrada, prestat će s radom. Do 20. lipnja AZON ...

Posavska Hrvatska : Posljednji radovi
Posljednji radovi

Otvorenje podvožnjaka u Osječkoj sve je bliže. Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : Autobusi (ne) smiju na nasip
Autobusi (ne) smiju na nasip

Što je istina o cesti na savskom nasipu? Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : Deset metara ispod pruge
Deset metara ispod pruge

Podvožnjak u Osječkoj - najveće gradilište u Slavonskom Brodu. Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : Sporna kuća još spornija
Sporna kuća još spornija

Na gradilištu podvožnjaka u slavonskobrodskoj Osječkoj ulici i dalje problemi oko neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : Podvožnjak u Osječkoj i kružni tok u Gupčevoj
Podvožnjak u Osječkoj i kružni tok u Gupčevoj

Počeli radovi u Osječkoj, uskoro izgradnja kružnog toka na križanju Gupčeve i Svačićeve.Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : Poništeno izvlaštenje kuće!
Poništeno izvlaštenje kuće!

Na adresu odvjetnika Zorana Mataića, koji zastupa sestre Janju Ćosić i Jelu Kordić, nasljednice Ivana Tolića, stiglo je Rješenje Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo Ministarstva pravosu ...

Posavska Hrvatska : Hrvatske ceste: "Nismo stranka u postupku!"
Hrvatske ceste: "Nismo stranka u postupku!"

Nakon što smo u prošlom broju Posavske Hrvatske objavili Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojim se kazneni postupak zbog kaznenog djela protiv službene dužnosti, a sve vezano uz slučaj iz ...

Posavska Hrvatska : Podvožnjak zvan čežnja
Podvožnjak zvan čežnja

Plan podvožnjaka1 - podvožnjak2 - pješački pothodnik3 - pristupne ceste (namijenjene vlasnicima okolnih kuća)4 - kuća koju treba srušitiOno o čemu stanovnici Slavonskog Broda i svih naselja isto ...

Posavska Hrvatska :  Obnova prometnica za 13 milijuna kuna
Obnova prometnica za 13 milijuna kuna

Nešto manje od 2.000 metara obnovljenih cesta dobit će Brođani do proljeća 2014. godine, a riječ je o rekonstrukciji prometnica uz Glogovicu, ulica Bože Milanovića i Ksavera Šandora Đalskog te dij ...

Posavska Hrvatska : Najsuvremenija tehnologija
Najsuvremenija tehnologija

- Svi građevinski radovi su gotovo završeni, preostalo je još dovršiti upravnu zgradu i trafostanicu, a na ostalim objektima već je počelo ugrađivanje opreme. Prema planu, probni rad počet će u ru ...

Posavska Hrvatska : U poliklinici cjelodnevni rad specijalističkih ambulanti
U poliklinici cjelodnevni rad specijalističkih ambulanti

Gradnja poliklinike Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" počela je 2. prosinca 2011. godine. Đuro Đaković Inženjering, izradio je projektnu dokumentaciju, Slavica Vitas, dipl. arh., glavni je projekta ...

Posavska Hrvatska : POSLJEDICE NELEGALIZACIJE SNOSIT ĆE NAŠA DJECA
POSLJEDICE NELEGALIZACIJE SNOSIT ĆE NAŠA DJECA

Ovoga ljeta Hrvatski sabor je donio zakon koji će omogućiti legalizaciju velikog dijela nezakonito izgrađenih objekata kojih je u Hrvatskoj, prema stručnim procjenama oko 150.000. Naime, pravo na l ...

Posavska Hrvatska : HOĆEMO LI OSTATI BEZ NOVCA IZ IPA FONDA, ALI I ONOG IZ DRŽAVNE BLAGAJNE?
HOĆEMO LI OSTATI BEZ NOVCA IZ IPA FONDA, ALI I ONOG IZ DRŽAVNE BLAGAJNE?

Europska komisija je 6. travnja prošle godine donijela odluku kojom je za financiranje iz IPA fonda oodbren projekt Vodoopskrbni i kanalizacijski sustav s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Ukup ...

Posavska Hrvatska : SLAVONSKI BROD- VELEUČILIŠNI GRAD
SLAVONSKI BROD- VELEUČILIŠNI GRAD

- Veliki problem vezan uz rad Veleučilišta u Slavonskom Brodu je privremena dopusnica koja ističe za godinu dana, a do sada nije riješen problem zgrade i sjedišta Velučilišta. No, na jučerašnjem sasta ...

Posavska Hrvatska : RADOVI IDU PREMA PLANU
RADOVI IDU PREMA PLANU

Tijekom 2006. i 2007. godine u Bukovlju i Vranovcima su izvedeni radovi prve faze gradnje kanalizacije pri čemu su izgrađena dva kolektora ukupne dužine 2279 metara što je koštalo oko 3,3 milijuna kun ...

Posavska Hrvatska : PODVOŽNJAKOM ĆE SE RASTERETITI PROMET
PODVOŽNJAKOM ĆE SE RASTERETITI PROMET

Prometom najzagušenija slavonskobrodska ulica sigurno je Osječka, a to potvrđuje i podatak da dnevno tom ulicom prosječno prođe 14.679 vozila. Promet dodatno otežava pružni prijelaz. Rješenje toga pro ...

Posavska Hrvatska : Svačićeva ulica na čekanju još godinu dana
Svačićeva ulica na čekanju još godinu dana

Proširenje Svačićeve ulice, izgradnja podvožnjaka u Osječkoj ulici, izgradnja Istočne vezne ceste projekti su kojima bi se riješile prometne gužve u Slavonskom Brodu. Do sada se o tim projektima navel ...

Posavska Hrvatska : NAJVEĆI DOBITNIK PODVINJE
NAJVEĆI DOBITNIK PODVINJE

Od stanovnika duž prometnice Podvinje-Podcrkavlje se očekuje iznimno strpljenje kao i od vozača koji su se ljutili kada je promet bio zaustavljen i zamjerali organizatorima da su to mogli daleko bolje ...