Povratak

26.1.2007.
Posavska Hrvatska

OKRUGLI STOL "ODRŽIVI POVRATAK"

Povratak : OKRUGLI STOL "ODRŽIVI POVRATAK"

Država treba žurno donijeti ozbiljnu i preciznu strategiju održivog povratka prognanika, suglasili su se prošloga petka u Odžaku sudionici okruglog stola, čija tema je bio "Održivi povratak". To je bila misao vodilja banjalučkog biskupa Franje Komarice, prema čijim riječima bi ta strategija povratnicima jamčila, osim fizičke sigurnosti, i materijalnu pomoć, ne samo u obnovi njihovih domova, nego i u izgradnji nužne infrastrukture.

Zaključci skupa potvrđuju da je povratak u BiH, posebno u Bosansku Posavinu aktualan, moguć i provediv. Primjer uspješnog povratka Hrvata je općina Odžak i Županija Posavska. Uz istinsku volju političara BiH, Hrvatske i međunarodne zajednice treba nastaviti raditi na povratku Hrvata, posebno u Republiku Srpsku. Zadaća svih političara i medija je stvaranje strategije i ozračja održivog povratka. Povratak u RS je neuspješan i zato povratnike treba vraćati u ciljanim skupinama, selo po selo. Konačno treba ažurirati popise birača i ukinuti dosadašnju praksu da se prognani i izbjegli svaki puta prije izbora moraju ponovo registrirati. Svakom građaninu BiH se mora omogućiti pravo na povratak u rodni kraj i život dostojan čovjeka.

To je sukus opsežne rasprave, no brojke neumoljivo pokazuju kakva je BH stvarnost. Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice pri Vijeću ministara BiH Mario Nenadić je naveo podatak da je na području cijele BiH registrirano oko 2,5 milijuna izbjeglih osoba, a do sada se na svoja imanja vratilo tek nešto više od jednog milijuna. BiH je među prvima u regiji donijela Strategiju povratka s četiri prioritetna cilja: povratak ljudi, povrat imovine, obnova domova i održivi povratak. Od prijavljenih 445 tisuća objekata, obnovljeno je 260 tisuća, taj posao će biti nastavljen i u sljedeće četiri godine a računa se da će proces povratka trajati do 2010. godine. BiH za obnovu izdvaja 550 tisuća eura, entitetski proračuni po 10 milijuna a lokalne zajednice dodatnih 5 milijuna eura. Hrvatska ulaže velika sredstva za pomoć u obnovi porušenih kuća Hrvata u BiH, a do sada je to bilo oko 20 milijuna kuna.

Posavska Hrvatska : Uskrs u Koraću
Uskrs u Koraću

Reportaža s uskrsnog slavlja u Koraću, u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : Prva smotra folklora nakon rata
Prva smotra folklora nakon rata

Dani Velike Gospe počeli su u nedjelju, 11. kolovoza, Smotrom folklora - prvom nakon rata, koju su uz župu organizirali članovi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva „Tamburica“ Koraće. Bio je to ...

Posavska Hrvatska : O IZBJEGLIMA, RAFINERIJI, SURADNJI...
O IZBJEGLIMA, RAFINERIJI, SURADNJI...

- Rat nosi stradanja i najteža su ona kada se ubijaju djeca. Kada se to dogodi, umire ne samo čovjek nego umiru i vrijednosti civilizacije... U tijeku rata se pucalo sa svih strana i ginuli su mnogi, ...

Posavska Hrvatska : NOVA ZVONA NA PLEHANU
NOVA ZVONA NA PLEHANU

Blagoslov novih zvona za crkvu bio je u nedjelju, 13. rujna na Plehanu u Bosanskoj Posavini velik i radostan događaj za mnogobrojne Plehančane koji su za tu prigodu došli iz ranih krajeva BiH, Hrvatsk ...

Posavska Hrvatska : HRVATI NISU ODUSTALI OD POSAVINE
HRVATI NISU ODUSTALI OD POSAVINE

Uredništvo: 035 446 477, 035 446 461

Marketing: 035 443 510, 035 446 477

E-mail: ph@posavskahrvatska.hr, posavska@gmail.com