Razgovor s...

7.9.2012.
Posavska Hrvatska

Brod ne treba liječenje već sposobne ljude

Razgovor s... : Brod ne treba liječenje već sposobne ljude

* Politička scena u Slavonskom Brodu nekako je, tijekom ljetnih mjeseci, poprilično mirna. Jesu li stranke, pa tako i SDP, uzele "godišnji odmor", ili je to uvod u vruću jesen?

- Naravno, nakon dugotrajne izborne kampanje i parlamentarnih izbora prošle godine, referenduma o pristupanju u Europsku uniju u sije čnju i rada kroz ovu cijelu godinu članovi SDP-a uzeli su neku vrstu zasluženog "godišnjeg odmora". No, to je bio više radni nego klasični odmor. Radilo se i radi se na svim predradnjama koje pokrivaju potrebe predstojećih lokalnih izbora. Jesen, zima i proljeće u političkom smislu će svakako biti vrući.

* U Slavonskom Brodu ve ć mjesecima traje nesuglasje između većine u Gradskom vijeću i izvršne vlasti. Ukazivali ste na nepravilnosti, probleme oko proračuna, izvršavanja proračunskih obveza, financiranja kapitalnih projekata... Je li se što promijenilo?

- Ništa se nije promijenilo i o čigledno je kako se neće promijeniti. Postojeći zakon dao je takve ovlasti izvršnoj vlasti da predstavnička vlast gotovo ništa ne može napraviti. Za svaki problem koji iskrsne i na koji se upozori odmah bivate proglašeni državnim neprijateljem broj jedan. Mašinerije po portalima i ne znam kojim sve medijskim centrima moći odmah počinju kampanju kako je izvršna vlast jadna, nezaštićena, proganjana, žrtva i ne znam što sve ne, a vijećnici i gradski parlament se shvaćaju kao nekakav teret. Takva praksa traje predugo i nadam se da će prestati, a da su naši sugrađani shvatili kakva se igra odigrava. Što se tiče kapitalnih projekata, njihova v rijednost (ako mislite na bazene i tržnicu) pokazat će se tek u budućnosti. Koliko će oni biti generatori novih vrijednosti, a koliko potrošači, znat će se nakon lokalnih izbora. Trenutno je očigledno da skoro sva sredstva koja dolaze u proračun idu na te projekte dok se ostale obveze izvršavaju sa zakašnjenjem ili se gotovo uopće ne izvršavaju i upravo zato je rebalans proračuna prijeko potreban. Što se tiče prodaje gradskih zemljišta nije jasno zašto ih gradske službe cijelo vrijeme okrupnjuju i pokušavaju prodati kao jednu cjelinu. Dobiva se dojam o prodaji na viđeno. Moram spomenuti kako većinu zemljišta koja se mogu prodati imaju vrijednost manju od zakonski propisane (milijun kuna ili 5 posto proračuna). Ne vidim ni jedan dobar razlog zašto se ne pristupi takvoj prodaji. Uostalom, bilo bi vrlo zanimljivo kad biste istražili u kolikoj vrijednosti i koja su zemljišta do sada prodana, te koliko je utrženo novca u proračun? Sljede ći problem koji će izići na vidjelo je stanje financija. Naime, gotovo svi novci iz blagajne trenutačno odlaze za kapitalne objekte. No, ostaje otvoreno pitanje kakvo će biti stanje 1. lipnja 2013. Nitko ne zna hoće li i u kojoj mjeri biti zadužen Grad, što dolazi na naplatu sada, a što će se plaćati nakon 1. lipnja 2013.? Hoće li biti novaca za infrastrukturne projekte? Hoće li se moći graditi gospodarske zone? Odgovore na ova pitanja dobit ćemo vrlo brzo.

* Kažete da je rebalans gradskog prora čuna prijeko potreban, no čini se da ga neće biti. Kako će se to odraziti na funkcioniranje Grada, ustanova, udruga...?

- Rebalansa ne će biti iako je očigledno kako će izvršenje proračuna završiti na nekih 60 do 70 posto od planiranog. Rebalans se radi fiktivno preko preraspodjele, tako da se time potvrđuje priča da Gradsko vijeće i kad donese proračun nije sigurno kako će on izgledati. Ako vi možete sa svih stavki pobrati po 5 posto i staviti na jednu stavku, onda se slobodno može pitati čemu služi Gradsko vijeće. Naime, stavku koja ima 1 ili ne znam koliko kuna u proračunu vi možete povećati do mile volje. Zato je i bitno da se proračun pri donošenju prepumpa jer 5 posto od 100 i/ili 200 milijuna kuna nije isto. A takvih preraspodjela je u proračunu bilo nekoliko. Za takve stavke i postavljanje takvih parametara Gradsko vijeće nije nikad glasovalo, a nažalost, neće imati ni priliku.

* Ovoga ljeta pojavila se afera s kra đom vode na Poloju, a navodno to nije jedini takav slučaj. Hoće li SDP, kad već nitko drugi nije, reagirati?

- Gledajte, ovo je samo nastavak pri če o transparentnosti rada gradske uprave. Uzimati od samih sebe, od svojih trgovačkih društava, više je nego smiješno. Na kraju će reći da ne znaju što se tamo događa, te kako su sadašnje uprave loše upravljale i još uvijek loše upravljaju trgovačkim društvima. Naravno, odgovor je unaprijed poznat, nitko nema pojma što se to dogodilo, tko je to napravio ili tko bi mogao biti kriv za takvo stanje? O odgovornosti da i ne pričamo. Sve podsjeća na vic, što dijete zna što je 300 kila, uzme i nosi. Zanima me što bi bilo da se neki privatnik prikop čao na gradski sat nelegalno? Koliko bi ga to koštalo i kako bi završio? Nadam se samo kako je ovo zadnji primjer takvog transparentnograda. Kada spominjemo trgovačka društva u vlasništvu Grada, istaknuo bih kako je SDP bio protiv smjene sadašnjih direktora trgovačkih društava ekipiranih u proteklih nekoliko godina. Smatrali smo kako revanšizam i smjena bez pokrića nisu dobra poruka. Naime, gospoda iz HDZ-a kao razloge svog povlačenja iz nadzornih odbora (NO) i upravnih vijeća navode sljedeće: ... kako smo predlagali da svaka od stranaka participira u upravljanju komunalnih poduzeća i ustanova, da nitko nema potpunu "vlast" u pojedinoj tvrtki. Također nismo bili za velike promjene u tvrtkama, promjene u upravama bile bi iz unutarnjih rezervi, ne bi bilo dovođenja ljudi sa strane ...“ . Zanimljivo je kako su prijedlozi gotovo svih unutarnjih rezervi, bili ili jesu članovi HDZ-a.

* A kakvi su bili prijedlozi SDP-a?

- Potrebno je reći kako smo zahtijevali izvješća o radu i nezavisnu reviziju o stanju u trgovačkim društvima da bismo uopće mogli raspravljati o tim i takvim problemima, ali i mogućim varijantama rješenja. Tek tada, ako se pokažu nepravilnosti i nezakonitosti u radu, bile bi moguće smjene. U tom slučaju naš prijedlog je išao u smjeru izbora putem javnog natječaja. Danas vidimo da je stanje u trgova čkim društvima kaotično i da nam je to amanet prošlih nadzornih odbora, ali i Skupština koje danas peru ruke od svega. Naravno, ovim ne želim ničim umanjiti ni odgovornost SDP-a koji je sudjelovao u radu nadzornih odbora. Iako smo višekratno upozoravali i pokušavali konstruktivno djelovati, sirova snaga ruku u NO koju je tada imala vodeća stranka (najmanje tri, a ponekad i četiri člana NO) dovela je do ovoga. Danas bivša Skupština tvrdi kako ništa nije znala i da su sve direktori radili na svoju ruku. Pitam se samo tko je imenovao direktore trgovačkih društava? Naši članovi NO intenzivno rade i nadam se kako će javnost uskoro čuti za rezultate njihovog rada. Jedan od takvih primjera bio je i Brod-plin kada je naš član NO upozoravao na netransparentnost rada što smo mi kao vijećnici prezentirali na sjednicama Gradskog vijeća u nekoliko navrata. Rezultat toga bila je samo smjena tadašnjeg direktora i ništa više.

* Šuška se o navodnom novom preslagivanju u Gradskom vije ću Slavonskog Broda. Je li SDP uključen u to?

- Dosadašnja preslagivanja bila su rezultat raspada tada najve će stranke u Gradskom vijeću. Ovdje nije stvorena nova većina (kako neki zlonamjernici pokušavaju predočiti) već se stara raspala. Došlo je do suradnje većine stranaka unutar Gradskog vijeća s ciljem osiguranja daljnjeg funkcioniranja tog tijela. O novom preslagivanju ne znam ništa i ako ga i bude SDP ga ne će inicirati. Suviše dugo su građani ovoga grada zarobljenici nesposobne izvršne vlasti i stalnih političkih prepucavanja i intriga. Predugo je ovaj grad služio kao bolesnik pojedincima kojeg su stalno pokušavali liječiti. Nažalost, tretman na osnovi pogrešne dijagnoze nije uspio, a pacijent se vodi prema samrti . Ovaj grad nije bolestan i ne treba liječenje već treba sposobne ljude koji će raditi i unijeti nove ideje i vrijednosti. Očito je da predugo tapkamo u mjestu. Novih radnih mjesta i zapošljavanja nema, a najveći poslodavac u gradu je sam Grad. To nije dobro.

* Politi čka scena priprema se za skore lokalne izbore. Razmišljate li o koalicijama, ima li već konkretnih dogovora ili ćete izaći pred birače samostalno?

- Sve varijante su otvorene. Pregovori s partnerima iz Kukuriku koalicije slijede.

* Prijedlog novog izbornog zakona izazvao je dosta reakcija u javnosti. Kako ga Vi komentirate?

- Neka pro đe sve potrebne procedure pa ćemo biti pametniji. Svakako da neke dosadašnje nejasnoće trebaju i moraju biti uklonjene. Konačno se moraju definirati odnosi predstavničke i izvršne vlasti jer današnji zakon omogućuje da gradonačelnici mogu postati šerifi koji pritom gotovo nikome ne moraju polagati račune, a o njihovoj smjeni da i ne govorim. Također, trebaju biti sređeni i birački popisi.

* Kako će se i tko će određivati kandidate SDP-a za načelnike, gradonačelnike i župane? Središnjica ili organizacije na terenu?

- Naravno, kao i uvijek do sada. Op ćinski odnosno gradski i županijski odbor će na osnovi prijedloga svog članstva dati kandidata za neku od funkcija, svatko za svoju razinu. Središnjica u pravilu ne sudjeluje u odlučivanju o kandidatima, ali svakako da prema Statutu SDP-a imaju prava i obveze ali i odgovornost da daju sugestije.

* Navodno da SDP u Brodu dobiva kadrovska poja čanja, je li istina da su članovima postali Marko Blažević i Tomo Opačak (za kojeg se govori da je već duže u SDP-u ali se nije eksponirao)? Ima li još novih imena?

- Gospodin Tomo Opa čak je član općinske organizacije i ono što znam jest da je on član SDP-a već duži niz godina. Što se tiče gospodina Marka Blaževića, on nije član SDP-a. Novih imena ima i to svakodnevno. Sve su to vrijedni i radišni ljudi koji su u SDP-ovoj politici prepoznali svoj način i stil življenja i promišljanja, a i među postojećim članovima imamo čitav niz izvanrednih ljudi koji do sada nisu bili medijski eksponirani i za koje se nadam da će sada dobiti svoju priliku.Posavska Hrvatska : Moj Slavonski Brod, moj ponos!
Moj Slavonski Brod, moj ponos!

Ministar financija, rođeni Brođanin, o djetinjstvu, odlascima na tržnicu, košarci...

Posavska Hrvatska : Oporba se nije pretrgla u napadanju Vlade
Oporba se nije pretrgla u napadanju Vlade

* Na samome početku razgovora možemo istaknuti zanimljivu činjenicu da ste predsjednik koji je najviše puta posjetio Slavonski Brod... - Drago mi je zbog toga. Slavonski Brod je zanimljiv grad, i ...

Posavska Hrvatska : Sjećanja "Letećeg doktora"
Sjećanja "Letećeg doktora"

Liječnik, specijalist otorinolaringologije i šef Klinike za ORL KBC-a Zagreb, profesor na medicinskim fakultetima u Zagrebu i Osijeku...

Posavska Hrvatska : Čekao sam i nije mi žao
Čekao sam i nije mi žao

U utorak, 12. ožujka u dvorani Gradske knjižnice u 19 sati bit će predstavljena najnovija knjiga biblioteke "Brodski krugovi" Ogranka Matice hrvatske Slavonski Brod. "Zvjezdani pašnjak" peta je k ...

Posavska Hrvatska : Ljudi su naš najveći potencijal
Ljudi su naš najveći potencijal

* Tijekom ovih dana aktualni su sastanci hrvatskih župana. Prvo su se u Požegi sastali čelni ljudi slavonskih županija, a onda je u Zagrebu održan sastanak Zajednice hrvatskih županija. Na oba sas ...

Posavska Hrvatska : Naježim se kad se sjetim Poljske
Naježim se kad se sjetim Poljske

* Prošla godina bila je godina iz snova za tebe i tvoju karijeru. Izvrsne igre, četiri pogotka u dresu Wolfsburga, 12 golova za Bayern i četiri za reprezentaciju, priskrbili su dvije nagrade o koji ...

Posavska Hrvatska : „Agro-hit“ u svakoj kući!
„Agro-hit“ u svakoj kući!

* Što je Agro-hit, kako je nastao i kojoj publici je namijenjen?- Prije nekoliko godina, točnije 2008. pokrenuli smo poljoprivredni mjesečnik „Agro-hit“ zbog toga što smo uočili da aktualna ponuda ...

Posavska Hrvatska : Budimo blagoslov jedni drugima!
Budimo blagoslov jedni drugima!

Pred zadnju nedjelju Došašća odškrinuli smo vrata dvaju srdaca koja su odnedavno na službi u Slavonskom Brodu; patera Marijana Glamočaka, koji nakon dugo godina prvi put Božić dočekuje u svojoj d ...

Posavska Hrvatska : Počinje gradnja podvožnjaka u Osječkoj ulici!?
Počinje gradnja podvožnjaka u Osječkoj ulici!?

* Je li se pozicija HNS na državnoj razini, gdje je važan dio vladajuće strukture, odrazila i na položaj stranke u Brodsko-posavskoj županiji?- Još je uvijek, možda zbog prekratkog razdoblja, tešk ...

Posavska Hrvatska : Kriza u Brodu već predugo traje
Kriza u Brodu već predugo traje

* Događaji u Novoj Gradiški, vezani uz kreditno zaduženje Grada, bili su povod da se javnosti obrate i čelni ljudi HDZ-a na županijskoj razini. Situacija u tom gradu nije baš sjajna...- U Novoj Gr ...

Posavska Hrvatska : Zadovoljan sam rezultatima izbora
Zadovoljan sam rezultatima izbora

U nedjelju je nakon šest mjeseci žestoke kampanje u unutarstranačkim izborima HDZ-a završen izbor novog rukovodstva.* Kako ocjenjujete svoju i ulogu svog pobjedničkog tima te ulogu gubitnika u ovi ...

Posavska Hrvatska :  U troškovnicima se krije pljačka!
U troškovnicima se krije pljačka!

Brođanin Mijat Stanić od 2002. godine čelnik je najjače sindikalne organizacije u Hrvatskim autocestama , kao glavni zviždač ...

Posavska Hrvatska :  Istina i ljubav su najvrjedniji u životu
Istina i ljubav su najvrjedniji u životu

- Odlučila sam se za medicinu još u ranom djetinjstvu. Pobolijevala sam, pa su me majka i baka vodile često liječniku. Kao vrlo ozbiljno dijete taj odlazak liječniku me se dojmio. Gledala sam pacij ...

Posavska Hrvatska : Pooštrit ćemo kontrolu onoga što uvozimo
Pooštrit ćemo kontrolu onoga što uvozimo

* Vaše imenovanje na mjesto ministra poljoprivrede snažno je odjeknulo u javnosti Brodsko-posavske županije, stanovnici su konačno dočekali da netko iz ovoga kraja dođe na tako visoku poziciju. Ka ...

Posavska Hrvatska : PROMICATI ZAJEDNIŠTVO I SURADNJU
PROMICATI ZAJEDNIŠTVO I SURADNJU

* Nedavno ste izabrani za novoga dekana Slavonskobrodskog dekanata, pa se za čitatelje koji Vas ne poznaju, uratko predstavite.- Kako me većina redovitih župljana i drugih vjernika grada u bitnom ...

Posavska Hrvatska : ZNAMO ŠTO NAM JE ZADAĆA
ZNAMO ŠTO NAM JE ZADAĆA

* Redovna izvještajna Skupština i tradicionalni uskrsni susret roditelja poginulih branitelja povod su ovom našem razgovoru. Je li Udruga ispunila sve što je bilo planirano u prošloj godini?- Udruga p ...

Posavska Hrvatska : OD TRŽNICE NE SMIJEMO NAPRAVITI TRGOVAČKI CENTAR
OD TRŽNICE NE SMIJEMO NAPRAVITI TRGOVAČKI CENTAR

* Što nam u uređenju grada priređujete ovoga proljeća?- Recesija je i u tom području učinila svoje, a to je jedina djelatnost Komunalca koja se financira iz gradskog proračuna, tako da ove godine neće ...

Posavska Hrvatska : SLIJEDE VRHUNSKI DOGAĐAJI
SLIJEDE VRHUNSKI DOGAĐAJI

* Nakon otvaranja dvorane Vijuš Ustanova za gospodarenje sportskim objetima dobila je daleko više posla, ali je stanovnicima Slavonskog Broda, sportašima i rekreativcima, omogućeno nešto što dosad nik ...

Posavska Hrvatska : PONOVNO ĆEMO BITI PREPOZNATLJIVI U EUROPI
PONOVNO ĆEMO BITI PREPOZNATLJIVI U EUROPI

* Danas (petak) će biti obilježena 90. obljetnica Đure Đakovića. Činjenica je da tvrtka posluje u teškim vremenima, možda i najtežima u svojoj povijesti...- Danas pod imenom Đure Đakovića posluje goto ...