Komentari

13.10.2006.
Posavska Hrvatska

MUŠKI BUNAR

Na području Brodsko-posavske županije nalaze se dva posebna rezervata šumske vegetacije, Prašnik i Muški bunar. O ovim područjima prosječan građanin naše županije vrlo malo zna i područja se gotovo ne spominju u školskim udžbenicima iako su od itekako važnoga značaja za prirodnu baštinu Slavonije. U ovom broju ćemo opisati Muški bunar. Na žalost oba rezervata se nalaze u područjima koja su za vrijeme ne tako davnog Domovinskog rata bila izložena devastaciji, pa je na obje lokacije prisutno mnogo minskoeksplozivnih sredstava.

Muški bunar se nalazi u jugozapadnom dijelu Psunja na površini od oko 43 ha i pripada novogradiškoj podružnici Hrvatskih šuma. Smješten je na nadmorskoj visini između 750 i 800 m, a do njega se dolazi šumskom cestom Strmac- Cernička Šagovina. Da bi došli do ovih spomenika prirode morate proći kroz još dva egzotična krajolika Brezovog polja i Dobre vode. Rezervat ima dvije sastojine i to 17 ha stare gorske bukove šume Fagus sylvatica L. te 26 ha mješovite šume hrasta hitnjaka Quercus petraea /Matt./ Liebl. i bukve.

Na ukupnoj površini rezervata nalazi se drvna masa od 25.337 m3 u kojoj je najzastupljenija bukva 57%, pa hrast kitnjak sa 43 % i tek pokoji grab koji bitno ne utječe na strukturu. Prosječna starost ove šume je između 250 i 300 godina, a današnji godišnji prirast je 10 m3 po ha što znači da se drvna masa u rezervatu godišnje uvećava za 430 m3. Prosječni prsni promjer ovih stabala je 250 cm dok visinom prelaze 40 m. Vrijednost ove sastojine je prepoznata prije 77 godina pa je već tada izdvojena iz uobičajenog gospodarenja dok je status specijalnog rezervata dobiven 1963.godine. U rezervatu Muški bunar nikada se nisu vršili nikakvi radovi na prorjedima ili druge gospodarske intervencije na dendroflori. Značajno je istaknuti kako su to zapravo regularne sastojine visokog uzgojnog oblika na koje čovjek nije bitno utjecao, a do izražaja je došlo djelovanje izravnih ekoloških činitelja i na konkurenciju. Možemo zaključiti da Muški bunar po svojim sastavnicama ima sve elemente prašumskog oblika i vrlo je značajan. Na području Muškog bunara do rata su vršeni različiti znanstveno-istraživački radovi pa tako u svome radu o Muškome bunaru iz 1979. godine, znanstvenici sa zagrebačkoga Šumarskog fakulteta Slavko Matić, Branislav Prpić, Đuro Rauš i Andrija Vranković ističu kako šumska zajednica Muški bunar , unatoč visokoj starosti, još ne pokazuju vidljive znakove propadanja. Starost iznad 300 godina hrast kitnjak i obična bukva, kao temeljne vrste, imaju različita biološka i ekološka svojstva, osobito izražena u zahtjevima na svjetlo, vlagu, hranjiva u tlu i osjetljivost na ekstremne ekološke uvjete. Pozitivne strane te raznolikosti, ističu znanstvenici, posebice dolaze do izražaja u mješovitim sastojinama koje tvore te vrste, a očituju se u velikom prirastu i visokoj drvnoj masi te vitalnosti tih sastojina. Međutim, zbog gusto sklopljenih sastojina i pomanjkanja svjetla koje dopire do tla, sav novonastali ponik vrlo brzo propada i ne prelazi u razvojni stadij podmlatka. Budući da izostaje proces pomlađivanja, smatra se da se oba šumska ekosustava nalaze u optimalnoj fazi razvoja. Premda je njihova starost veća od 300 godina, stabla još pokazuju znakove vrlo velike stabilnosti i produktivnosti, koje se očituju u velikom prirastu, visokoj drvnoj masi po hektaru, velikim visinama, nerijetkom i obilnom plodonošenju, te dobrim strukturnim pokazateljima, osobito izraženim u broju stabala, temeljnici, omjeru smjese, udjelu u etažama i dr. Na žalost područje je danas nedostupno istraživačima zbog mina tako da nedostaje inventarizacija drugih živih organizama i sustavno praćenje bioloških promjena. Nerazumni ljudi su ovaj spomenik prirode učinili potpuno nedostupnim, ili je on minama spašen od nas samih. www.beuz.sbnet.hr

Posavska Hrvatska : Utjecaj okoliša i okoline nisu za sada ugroza za zdravlje
Utjecaj okoliša i okoline nisu za sada ugroza za zdravlje

- Svjetska zdravstvena organizacija je davno kazala kako povišene vrijednosti lebdećih čestica utječu na kardiovaskularni morbiditet i mortalitet, te da smanjuje očekivano trajanje života za određeni ...

Entropija Broda

Etnički, konfesionalno i kulturno, Brod je čitavu svoju povijest potpuno otvorena sredina. Takav je i po duhovnim traganjima. To je njegov gemüt. Etimološki i semantički bro ...

Educiranost političara

Educiranost političara Godinama svoju duhovnu nadopunu pronalazim u Crkvi Presvetoga Trojstva u Slavonskom Brodu. Samostanom i crkvom upravljaju franjevci preko 300 godina i nose u svome ...

Hrvatski seljaci ili Radićevci

Druga najstarija hrvatska politička stranaka je Hrvatska seljačka stranka koje je nastala davne 1904. godine, a osnovao ju je Stjepan Radić. Kao Hrvatska pučka seljačka stranka ime mijenja u dana ...

Okolišno pravo i pravaši

Slavonski Brod je, niti kriv niti dužan, igrom slučaja i u novije vrijeme postao grad pravaša. Za to veliku zaslugu nosi čovjek koji nije pravaš nego je u vrijeme svoga djelovanja bio liberal, a ...

Politički kameleoni

Pred nama je burna politička jesen iako ni tijekom ljeta nije nedostajalo vrlo atraktivnih društveno političkih događanja. Izbori su pred vratima i svaki malo ozbiljniji političar traži šansu u p ...

Prozori u svije(s)t

Medijski prostor Brodsko-posavske županije i Grada Slavonskog Broda otprilike je u onom stanju u kakvom nam je cijela društvena zajednica, s mnoštvom financijskih problema, ali činjenično bi moga ...

Kada otpad nije smeće

Jedan od najvećih okolišnih problema današnjice uz klimatske promjene je svakako upravljanje komunalnim otpadom. Ovaj problem prisutan je u svakoj društvenoj zajednici, dok sama produkcija otpada p ...

Brodski jal ili kal

Kako predizborna kampanja odmiče tako se i na političkom nebu iznad Slavonije, ali i iznad Slavonskoga Broda počinje mijenjati vrijeme. U svakom času ponekome zasija sunce dok neke prekriju tamni o ...

Kada Sava krene prema Brodu

Svi mi koji smo rođeni na obali naše ljepotice Save imamo poseban odnos spram nje. Iako kroz povijest ponekad život uz nju i nije bio idiličan, pružila nam je mnoštvo lijepih trenutaka, dala rado ...

Strategije bez strategije

U nekom od prošlih brojeva Posavske pročitao sam žučnu raspravu gradskih vijećnika oko predložene Strategije gospodarskoga razvoja Grada Slavonskog Broda 2011.-2020. pa odlučih i ja pročitati taj ...

Sa čokanjem u Hrvatski sabor

Rad je osnovna pokretačka snaga svakog društva. Praksa je pokazala kako rad uvijek bude više ili manje nagrađen, te se samo njime realiziraju ambicije. Ova teza i nije impresivna, ali da je vrlo u ...

Izvana gladac, unutra jadac

Grad Slavonski Brod je u zadnje vrijeme po svim anketama svrstan u najljepše kontinentalne gradove u Hrvatskoj. Imamo tvrđavu čije je uređenje i pretvaranje vizije u ideju i realiza ...

Čuvajte se senjske ruke

Kako ove dane provodim u Novom Vinodolskom i s terase gledam u Senj, moram svoje drage čitatelje obavijestiti o onom što mi o našem lijepom gradu Slavonskom Brodu šapću ovdje u sjedištu uskoka. Sen ...

Kukuriku kokoši jedna

Prošloga tjedna svjedočili smo potpisu koalicijskoga ugovora tzv. kukuriku koalicije koji su potpisali IDS, SDP, HSU i HNS. Vrlo inteligentno i politički utemeljeno, rekao bi slučajni politički ana ...

Kada slova i riječi bole

Zadnjih nekoliko godina moj veliki prijatelj Boža kroz svoje kolumne govori kako smo ne samo po gospodarskom rastu najslabije razvijena županija, nego smo i po broju pritvorenih u Remetincu najgori ...

Kada lijevo i nije lijevo

Lijevo orijentirana politička scena regije dugi niz godina nije nikako uspijevala zauzeti poziciju u vlasti koju bi očekivali s obzirom na vrlo bogatu radničku prošlost i tradiciju velikih socija ...

OKOLIŠNE VIBRACIJE RAVNICE

U prošlom broju analizirali smo koliko je teško biti na vlasti, a teže od toga je ne biti u njoj. Ovu političku pojavu trenutno u našoj županiji konzumira HDZ. Naime, ta stranka s koalicijskim par ...

Politika kao sudbina življenja

Politika kao sudbina. Bez nje se ne može, a duboko zadire u sve pore života. Politika je način kojim se vodi narod koji je prinuđen na šutnju, a demokratski pozvan odobriti takvo stanje. Politika j ...